وبلاگ علمی

اکثر نوشته های این تارنما بر اساس کیهان شناسی و تعدادی از آنها بر اساس زیست شناسی است.

کپلر سیاراتی را با”اقیانوس های بی پایان”مشاهده کرد که به هیچ چیز در منظومه شمسی

6a00d8341bf7f753ef01bb090c070d970d-800wi
این اکتشاف این احتمال جذاب را که در کهکشان ما بعضی از ستاره ها دو سیاره به دورشان در حال چرخش است افزایش داده است..سیاره هایی با اقیانوس ها و قاره ها،جایی که تکنولوژی زندگی توسعه یافته است،تصور کنید با مشاهده از طریق تلسکوپ یک سیاره را با حیات در چندین میلیون مایلی خودتان مشاهده کنید یا توانایی مسافرت بین آنها یک اصل عادی باشد،من نمی توانم انگیزه قوی تری برای مراتب یک جامعه فضایی داشته باشم این را ستاره شناس هاروارد دیمیتار ساسیلوف گفت.
 
لیزا کالتینجر انسیتو ماکس پلانگ برای ستاره شناسی سف اف سی می گوید"این سیارات به هیچ چیز در منظومه شمسی ما شباهت ندارند آنها اقیانوس های بی پایان دارند،شاید آنجا حیات وجود داشته باشد اما نمی تواند بر اساس تکنولوژی ما باشد،حیات در این سیارات می تواند زیر آب باشد با عدم دسترسی به فلزات و الکترسیته و آتش برای فلزکاری،با این حال این سیارات هنوز زیبا هستند سیارات آبی به دور یک ستاره نارنجی می چرخند و شاید نو آوری تکنولوژی ما را به جایی رسانده باشد که شگفت زده بشویم."
 
ستاره شناسان یک جهان آبی سیاره ای در آوریل گذشته کشف کردند که به دور کپلر 62 می چرخد،پنج سیستم سیاره ای هر کدام دو سیاره در منطقه قابل سکونت دارند،فاصله آنها از ستاره به اندازه ای است که نور و گرما به مقداری می رسد که آب مایه را به طور نظری داشته باشند،شبیه سازی های محققین توسط دانشگاه هاروارد سمیتسون مرکز اختر شناسی پیشنهاد می کند که دو سیاره جهان آبی هستند که به طور کامل با اقیانوس احاطه شده اند و هیچ خشکی در آن انها دیده نمی شود.
6a00d8341bf7f753ef01bb090c0727970d-800wi
کپلر 62 یک ستاره شبیه خورشید است که کمی از خورشید ما کوچکتر و سردتر است،دو سیاره آبی معین شده kepler-62e و62f به دور ستاره شان به ترتیب هر 122 و 267 روز می چرخند،انها توسط فضا پیمای کپلر ناسا کشف شده اند که سیاراتی را که در حال انتقال و عبور از صورت ستاره میزبانشان هستند کشف می کنند،اندازه گیری عبور و مرو اندازه سیاره را به نسبت ستاره اش به ستاره شناسان می گوید.سیستم ستاره ای در زیر نشان داده شده.
 
کپلر 62e به اندازه شصت در صد از زمین با بزرگتر است،و کپلر 62-f در حدود چهل درصد،که هر دو آنها را ابر زمین می سازد،جرم اندازه گیری شده آنها بسیار کوچک بود،اما دانشمندان انتظار داشتند که آنها ترکیبی از سنگ و آب بدون پوشش گازیباشند
 
Kepler-62e که گرمتر است بر اساس مدل سازی کامپیوتری می تواند مقداری ابر بیشتر از زمین داشته باشد،فاصله بیشتر Kepler-62f اثر گل خانه ای از کربن دی اکسید سیاره ای برای گرم کردن سیاره به اندازه کافی برای میزبان شدن یک اقیانوس نیاز خواهد داشت،در غیر این صورت آن یک سیاره پوشیده از یخ یا توپ یخی خواهد بود.
6a00d8341bf7f753ef01b8d1f26e74970c-800wi
کپلر ۶۲-e ممکن است یک آسمان بسیار ابری داشته باشد و گرم و مرطوب باشد و همه نقاط آن قطبی باشد.کپلر ۶۲-f سرد تر خواهد بود اما هنوز پتانسیل حیات را خواهد داشت.ساسلو اضافه کرد این دو دو رنگ متفاوت را نشان می دهند و این جست و جو را برای اثر حیات در چنین سیاره هایی آسان تر خواهد نمود.

منبع dailygalaxy.com
  
نویسنده : رامین فخاری ; ساعت ٢:۱٧ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/۳/۱٧